Drogi Użytkowniku, Twoja przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy pobrać jedną z podanych poniżej, aktualnych i darmowych, przeglądarek

Google Chrome Internet Explorer Mozzila Firefox Opera Safari
Raport społeczny 2015
 

Dialog z interesariuszami, troska o bezpieczeństwo i odpowiedzialne zarządzanie to priorytety jakie stawiamy na naszej drodze zrównoważonego rozwoju.

List Zarządu

GRI: [G4‑1]

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło zaprezentować Państwu drugą edycję Raportu CSR zrealizowanego przez PCC EXOL SA. Bazując na zdobytym doświadczeniu, wnioskach oraz spostrzeżeniach z minionego roku, opracowaliśmy kompendium wiedzy na temat podjętych przez naszą Spółkę działań oraz zobowiązań w kontekście szeroko rozumianego Zrównoważonego Rozwoju. Niniejsza publikacja opracowana została według światowych wytycznych i standardów Global Reporting Initiative 4.0 i stanowi swego rodzaju podsumowanie i ocenę naszej aktywności na płaszczyźnie inicjatyw ekonomicznych, społecznych oraz środowiskowych.

Miniony rok, pod względem globalnych działań na rzecz Zrównoważonego Rozwoju był bardzo owocny przynosząc wiele ciekawych inicjatyw i wydarzeń w otoczeniu naszej organizacji. 25 września 2015 roku w Nowym Jorku miał miejsce Szczyt na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, podczas którego przyjęto nową Agendę 2030 oraz ustanowiono nowe globalne cele. PCC EXOL SA jako sygnatariusz światowej organizacji UN Global Compact czuje się odpowiedzialny za sukcesywne dostosowywanie swoich działań biznesowych do postanowień tej globalnej Agendy. Wdrażanie nowatorskich rozwiązań w produkcji wyrobów chemicznych, w oparciu o etyczne wartości, społeczną i środowiskową odpowiedzialność pozwala nam na podnoszenie standardów obowiązujących w Spółce oraz jej otoczeniu, a co za tym idzie na zrównoważony i efektywny rozwój.

O sukcesie firmy stanowią nie tylko wyniki finansowe. Partycypowanie w inicjatywach społecznych, aktywne wsparcie działań na rzecz ochrony środowiska oraz promowanie różnorodności, to w obliczu nowych światowych wyzwań, obowiązek współczesnego biznesu. Jako Spółka o globalnym zasięgu, działająca w trudnej oraz mocno wyspecjalizowanej branży jaką jest produkcja surfaktantów, czujemy się zobligowani do podejmowania kompleksowych działań w obszarach, które nas bezpośrednio dotyczą. Dialog z interesariuszami, troska o bezpieczeństwo i odpowiedzialne zarządzanie, to priorytety jakie stawiamy sobie na drodze zrównoważonego rozwoju. Mamy nadzieję, że prezentowana publikacja utwierdzi Państwa w przekonaniu, iż PCC EXOL SA podejmuje wszelkie starania aby sprostać tym wyzwaniom.

Mirosław Siwirski
Rafał Zdon