Drogi Użytkowniku, Twoja przeglądarka jest nieaktualna. Prosimy pobrać jedną z podanych poniżej, aktualnych i darmowych, przeglądarek

Google Chrome Internet Explorer Mozzila Firefox Opera Safari
Raport społeczny 2015
 

Podstawą działalności Spółki jest wytwarzanie oraz przetwarzanie substancji chemicznych. Zakupy stanowią zatem jeden z najważniejszych, strategicznych obszarów biznesowych.

Dostawcy

GRI:

Podstawą działalności Spółki jest wytwarzanie oraz przetwarzanie substancji chemicznych. Większość oferowanych przez nas produktów wymaga specjalistycznych, często trudno dostępnych surowców. Zakupy stanowią zatem jeden z najważniejszych, strategicznych obszarów biznesowych PCC EXOL SA.

Nasze Relacje

Dbamy, aby wykorzystywane przez nas surowce pochodziły z pewnych źródeł, a współpracujący z nami dostawcy przestrzegali kodeksów etyki.

Rozwiń wypowiedź

Monika Bazak

Menadżer ds. Zakupów PCC EXOL SA

Skomplikowana specyfika branży surfaktantów wymaga od nas olbrzymiego zaangażowania w proces poszukiwania odpowiedniej jakości surowców oraz dialogu z naszymi obecnymi oraz potencjalnymi dostawcami. Śledzenie łańcucha dostaw każdego naszego surowca wpływa na finalną jakość zarówno naszych produktów, jak i wyrobów końcowych powstających przy naszym udziale. Dbamy, aby wykorzystywane przez nas surowce pochodziły z pewnych źródeł, a współpracujący z nami dostawcy przestrzegali kodeksów etyki.

W 2015 roku współpracowaliśmy z ponad 60 dostawcami z całego świata.

Czy wiesz, że współpracujemy z wieloma dostawcami surowców oraz usług transportowych? Dzięki naszej współpracy zatrudnienie znajduje co najmniej 1 000 osób.

Komunikacja z dostawcami odbywa się głównie poprzez funkcjonujący w strukturach Spółki Dział Zakupów oraz Dział Planowania i Logistyki. Rolą tych jednostek organizacyjnych jest współpraca z kontrahentami, a także poszukiwanie nowych alternatywnych źródeł zaopatrzenia w surowce oraz usługi logistyczne. Kontakt z dostawcami utrzymywany jest w sposób ciągły poprzez standardowe kanały komunikacji m.in. poczta elektroniczna rozmowy telefoniczne, spotkania pracowników z przedstawicielami dostawców. Współpraca oparta na jasnym i rzetelnym dialogu. Pozwala podnosić standardy oferowanych produktów oraz jest kluczem do utrzymywania długoterminowych relacji.

Platforma zakupowa

W celu usprawnienia komunikacji z dostawcami, została uruchomiona specjalna platforma zakupowa, dedykowana kontrahentom chętnym do nawiązania współpracy z PCC EXOL SA. Platforma funkcjonuje w ramach głównej strony Grupy PCC. Umieszczono na niej najważniejsze informacje dotyczące ramowych zasad współpracy, wymagań dotyczących dostawców a także surowców czy usług których aktualnie poszukujemy na rynku.

Nasze zobowiązania:

Stworzenie systemu audytu dostawców w 2016 roku.

Lokalni dostawcy

Siedzibą Spółki jest Brzeg Dolny (woj. dolnośląskie). Lokalnymi dostawcami są dla nas wszyscy kontrahenci prowadzący działalność w województwie dolnośląskim.

Choć współpracujemy z wieloma wewnętrznymi spółkami w ramach Grupy PCC, zlokalizowanymi w Brzegu Dolnym, naszymi największymi dostawcami surowców na terenie Polski są firmy z innych regionów.

Łańcuch Dostaw

RSPO

Od 2013 roku, realizujemy wytyczne organizacji RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Oznacza to, że wykorzystywany do produkcji olej palmowy pochodzi z certyfikowanych upraw. Strategia RSPO obejmuje taką transformację rynku, aby normą stało się stosowanie ekologicznego oleju palmowego w całym łańcuchu dostaw, począwszy od plantacji, poprzez tłocznie, rafinerie i producentów chemikaliów, a skończywszy na produktach gotowych trafiających do końcowych użytkowników.

Implementowanie wytycznych normy RSPO w Spółce pozwoliło na zbilansowane wykorzystywanie surowców na bazie certyfikowanego oleju palmowego i śledzenie ich przepływu w całym łańcuchu dostaw. Spółka dysponuje obecnie certyfikatem RSPO w modelu Mass Balance (MB). Dzięki temu, możemy sprzedawać surfaktanty wytwarzane na bazie oleju palmowego lub jego pochodnych, włączając się tym samym w proces identyfikacji surowcowej. Identyfikacja oleju palmowego i jego pochodnych w wariancie RSPO MB, odbywa się w oparciu o  bilans masy, który obejmuje ewidencję wejść surowca i wyjść wyrobu gotowego, po przeliczeniu przez określone współczynniki zużycia wynikające z technologii produkcji.

Łańcuch dostaw PCC EXOL SA na przykładzie oleju palmowego

Praktyki zakupowe

Proces zaopatrywania w surowce wiąże się często z podejmowaniem wielu bardzo trudnych decyzji. Mają one wpływ zarówno na koszty wytwarzania jak i ich finalną jakość naszych produktów. Współpraca z dostawcami odbywa się na podstawie Ogólnych Warunków Zakupów PCC EXOL SA, które są dostępne na stronie internetowej Spółki. Wybór i kwalifikacja dostawców odbywa się w oparciu o wewnętrzne procedury, w ramach których określa się najważniejsze aspekty współpracy w obszarach jakości, logistyki oraz zasad prowadzenia transakcji zakupowych. Realizacją zakupów w Spółce zajmuje się Dział Zakupu Surowców.

Dokumentem wspierającym praktyki zakupowe jest Kodeks Etyki Dostawców, który reguluje dodatkowe, pozabiznesowe aspekty kwalifikacji dostawców.

Od 2015 roku, w ramach zintensyfikowanych działań w obszarze CSR, opracowaliśmy ankietę dla dostawców, której celem jest wyegzekwowanie praktyk na rzecz:

  • społeczności lokalnych

  • pracowników i miejsca pracy

  • środowiska naturalnego

  • innych działań

Ankieta obejmuje również pytania dotyczące wdrożonych, certyfikowanych systemów zarządzania oraz wspieranych inicjatyw. Wyniki ankiety wykorzystywane są do oceny stosowanych, dobrych praktyk CSR przez dostawców surowców oraz zaliczane są do jednej z przyjętych metod komunikacji i prowadzenia dialogu z interesariuszami.

Wyniki ankiety mogą wpływać na ocenę i kwalifikację danego dostawcy surowców w przypadku, gdy dostawca nie prowadzi jakichkolwiek działań, czy inicjatyw z obszaru dobrych praktyk CSR.

Strategiczne surowce w Spółce

Tlenek Etylenu (EO)

Strategia zakupowa Spółki, w obszarze zaopatrywania w surowiec bazuje na długoterminowym kontrakcie zakupowym z głównym dostawcą. W 2015 roku realizowane były również dostawy od innych europejskich kontrahentów, na podstawie kontraktów typu spot, w celu dywersyfikacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa dostaw w przypadku krótkotrwałych postojów u głównego dostawcy.

Alkohole tłuszczowe naturalne

Dostawy naturalnych alkoholi tłuszczowych, w 2015 roku, realizowane były na bazie kontraktów krótkoterminowych. Obecnie, dostawcami Spółki są zarówno producenci z Azji Południowo-Wschodniej, jak i z Europy Zachodniej, co pozwala na dywersyfikację źródeł dostaw i optymalizację kosztów zakupu, a także skrócenie czasu dostaw. Czynnikiem wpływającym na cenę tej grupy surowców są notowania CPKO (crude palm kernel oil / surowy olej z ziaren palmowych).

Ryzyka zakupowe

Produkcja chemiczna wiąże się z zapotrzebowaniem na specyficzne, czasami bardzo trudnodostępne surowce. Konkurencja na rynku niektórych surowców jest więc bardzo niewielka. Ciągłe poszukiwanie nowych źródeł dostaw to jedno z największych wyzwań, którym musimy sprostać w naszej codziennej działalności.

Nasze zobowiązania:

Wdrożymy Podręcznik Dostawcy PCC EXOL SA.